+31 76 26 00 000 info@kvpartners.nl

   Vijf stappen om zelf een waarderingsopdracht voor te bereiden en kosten te besparen

   De kosten van een bedrijfswaardering zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de voorbereiding van de opdrachtgever. Door zelf het 5 stappenplan van een waardebepaling door te nemen kunt u als opdrachtgever al veel voorbereidend werk doen.

    

   Stap 1: Het doel van de waardering. Wilt u de onderneming verkopen, moet kapitaal worden aangetrokken of gaat het om een bedrijfsopvolging op termijn? Door dit zelf te omschrijven wordt ook duidelijker wat het waarderingsobject is. U als opdrachtgever kan in sommige gevallen ook zelf omschrijven wat de relevante juridische en fiscale aspecten zijn.

   Stap 2: Een financiële analyse van de afgelopen 3 á 4 jaar. De bedrijfswaardering draait om de toekomst. Toch kunnen wij, door een gedegen analyse van het recente verleden, een goede basis verkrijgen om uitgangspunten te formuleren voor de toekomst.

   Stap 3: Het maken van een prognose. De prognose is opgebouwd uit een scenarioperiode en een restperiode die representatief is voor de opvolgende jaren. Vaak kan de ondernemer goed uitleggen wat in de komende 3 tot 4 jaar kan gebeuren. Hoe langer de scenarioperiode is, hoe groter de onzekerheden worden.

   Stap 4: Een risicoanalyse. Wat zijn de risico’s en hoe werken die door op de geldstromen in de prognose? De meeste ondernemers zijn in staat om voor hun eigen bedrijf de belangrijkste risico’s op te sommen. Door de risico’s toe te lichten verkrijgen wij al een eerste onderbouwing van het realisme van de prognose uit stap3.

   Stap 5: Verzamelen van bronnen. De waarderingsdeskundige moet alle uitgangspunten kunnen onderbouwen. Het is daarom van belang dat u als opdrachtgever zelf al een dossier maakt. Daarin verzamelt u alle documenten die als verwijzing gebruikt kunnen worden.

   Uw accountant en huisadvocaat hebben waarschijnlijk een groot deel van de benodigde gegevens. Wij werken nauw met hen samen en besparen daardoor kosten bij een bedrijfswaardering.

   De uitdaging

   De praktijk is complex omdat meerdere factoren samen het toekomstige succes van een onderneming bepalen. Dat geeft onzekerheid. Het is belangrijk om hoofd- en bijzaken te scheiden en alles zo eenvoudig mogelijk te houden. Het is de uitdaging om –ondanks de onzekerheden in de complexe praktijk- toch met een goed onderbouwde prognose tot een waardering van de onderneming te komen.

   De oplossing

   Door de toekomstverwachting goed te onderbouwen en deze aan te laten sluiten op de huidige situatie, kunnen wij de economische waarde van toekomst scenario’s vaststellen. De invloed van onzekerheden op de prestaties van de onderneming kunnen worden bepaald. Hierdoor kan de onderneming beter inspelen op die onzekerheden en kunnen wij investeringsbesluiten optimaliseren.

   English