+31 76 26 00 000 info@kvpartners.nl

   Klanten aan het woord

   “Wij danken Key Valuation Partners voor hun energie en kundige steun. Ongelooflijk waardevol om eerstens via een inhoudelijk discussie over hoe waarde gemeten kan worden uit te komen bij een helder beeld van die waarde. Bijzonder goede vertaalslag van ons bedrijfsmodel naar waardering op basis van niet alleen resultaten uit het verleden maar met daarin ook een duidelijke rol voor toekomstige verwachtingen. Zo ontstaat een realistisch waarde oordeel.” Financial Process Innovation – F. Heemskerk en C....

   onderbouwd ondernemen

   Uit ons onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de Nederlandse ondernemers weet hoe investeerders de waarde van hun bedrijf bepalen. ALs u inzicht wil verkrijgen over de opbouw van de waarde van uw onderneming neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer...
   English