+31 76 26 00 000 info@kvpartners.nl

   Support

   bij onverwachte ontwikkelingen of als er tijdelijk aanvullende expertise gewenst is

   Waardebepaling

   Bedrijfswaardering van een bedrijfsonderdeel ten behoeve van herstructurering en wijziging van aandeelhouders.

   Benchmark nieuw product

   Bepaling van de economische waarde van een nieuw type windturbine en prijsvergelijking met bestaande windturbines in de Nederlandse markt

   Analyse SDE subsidie

   Toelichting op Nederlandse SDE subsidievoor wind en biomassa t.b.v. een strategische afweging om nieuwe activiteiten te ontwikkelen op de Nederlandse markt

   Voorbereiden verkoop

   Optimalisatie van twee warmte netten om een gehele verkooptransactie mogelijk te maken.

   Waardebepaling

   Second opinion en het inzichtelijk maken van een besluit over verkoop ofvervolginvestering.

   Management buy out

   Onafhankelijk oordeel over de economische waarde en ondersteining van de directie bij het tot stand brengen van een management buy-out

   Scenario analyse

   Waardering deelneming ICT dienstverlener bij verschillende strategische opties

   Productontwikkeling

   Aantrekken financiering voor beveiligde datacommunicatie.

   Interim management

   Tijdelijk vervangen directie en haalbaarheidsonderzoek doorstart.

   Herstelplan en doorstart

   Opstellen en tijdelijke directievoering van bedrijfsonderdeel ui  een gefailleerde groepsmaatschappij

   Financiering

   Opzetten dienstverlening aan openbare netbeheerders bij langdurige verstoring infrastructuur.

   Productontwikkeling

   Second opinion
   Besluit over investeren in marktontwikkeling in Midden Amerika.

   Geschil toeleverancier

   Recovery plan
   Beoordelen schade en opstellen herstelplan om economische schade hogesnelheidstrein te beperken.

   Arbitrage procedure

   Geschilbeslechting
   Voeren arbitrage procedure om schade te verhalen.

   Projectontwikkeling

   Business planning
   Optimalisatie commerciële aanbieding projectontwikkeling.

   Juridische procedure

   Second opinion investering
   Analyse en onafhankelijk oordeel over van genomen besluit voorafgaand aan faillissement.

   Verduurzaming

   Second opinion investering
   Haalbaarheid investering in verduurzaming nieuw kantoorgebouw.

   Projectontwikkeling

   Beoordelen van nieuwe activiteit
   Beoordelen haalbaarheid plan, opstellen informatie memorandum en aantrekken van financiering.

   Verkoop infrastructuur

   Due diligence
   Beoordeling risico’s en waardebepaling infrastructuur.

   Efficiency productiebedrijf

   Second opinion investering
   Analyse waardeontwikkeling bij investering in efficiencyverhoging van de productie.

   Pre-pack

   Recovery plan
   Waardering van business case bij doorstart na faillissement.

   Exploitatiekosten na financial close

   Second opinion
   Onafhankelijk oordeel over de benodigde exploitatiekosten na de bouwfase.

   Acquisition integration

   Investment monitoring
   Begeleiding onderneming bij integratie na acquisitie.

   Projectontwikkeling

   Structurering en planning
   Second opinion over wijze waarop projectontwikkeling georganiseerd kan worden op de maasvlakte II.

   Snel beschikbaar

   Wij zijn gewend om te werken onder tijdsdruk. Door snel te werken voorkomen wij dat de waardering leidt tot vertraging.

   Innovaties

   Waarde kan ontwikkeld worden door meerdere opties te ontwikkelen die in de toekomst verzilverd kunnen worden.

   Nieuwe technologie

   Bestaande processen kunnen beter en efficiënter. Wij denken mee over nieuwe business modellen, die mogelijk zijn door gebruik van moderne technologie.

   Heldere communicatie

   Dankzij een duidelijke onderbouwing van de economische waarde kunnen ondernemers die waarde vergroten.

   English