+31 76 26 00 000 info@kvpartners.nl

   Key Valuation Software Tools

   Finanial Model, Dataroom, Key Driver Dashboard

   Key Valuation Dataroom

   Bij al onze activiteiten werken wij met bedrijfsgegevens. Om deze gegevens vertrouwelijk en efficiënt te kunnen raadplegen maken wij gebruik van dataroom software. Daardoor kunnen wij aantonen dat de gegevens in goede handen zijn en wij kunnen daardoor efficiënter gegevens uitwisselen met onze opdrachtgevers:

   Key Valuation Model

   Door gebruik te maken van onze specifieke software worden financiële modellen snel op maat gemaakt en zijn deze modellen voorzien van controle mechanismen.  Deze financiële modellen gebruiken wij bij het bepalen van de economische waarde en bij besluitvormingsprocessen door de financiële implicaties van verschillende alternatieven te kwantificeren bij:

   • Investeringsbesluiten:
   • Projectmanagement;
   • Organisatieveranderingen;
   • Productontwikkeling.

    

    

   Key Valuation Dashboard

   Bij een bedrijfswaardering wordt vastgesteld hoe de waarde is opgebouwd en welke specifieke parameters bepalend zijn voor de ontwikkeling van de economische waarde. Nadat strategische besluiten over genomen zijn dat het dagelijks management de plannen moeten realiseren.

   Het Key Valuation Dashboard geeft inzicht in de voortgang van de waardeontwikkeling en biedt een eenduidige en efficiënte communicatietool voor management en toezichthouders.

   English